تاییدیه پستی

تاییدیه کدپستی

آموزش دریافت تاییدیه کدپستی از سامانه اداره پست

آموزش دریافت تاییدیه کدپستی تاییدیه کدپستی یکی مدارکی است که برای احراز هویت محل سکونت استفاده می شود و اکثر اداره ها این گواهی را جزو مدارک درخواستی خود قرار…
تاییدیه پستی

دریافت تاییدیه پستی

کد پستی چیست؟ کدپستی یک شناسه ده رقمی است که برای هر محل فیزیکی استفاده می شود.درواقع با استفاده از کدپستی یک محل میتوان آدرس آنجا را پیدا کرد و…
فهرست