ثبت نام یارانه

ثبت نام یارانه | اعتراض به دهک بندی خانوار

یارانه چیست؟ یارانه یک نوع کمک است از طرف دولت که برای جلوگیری از گسترش فقر در جامعه به افراد پرداخت می شود.در کشور ما چند سالیست که یارانه پرداخت…
فهرست