آموزش دریافت تاییدیه پستی

تاییدیه کدپستی

آموزش دریافت تاییدیه کدپستی از سامانه اداره پست

آموزش دریافت تاییدیه کدپستی تاییدیه کدپستی یکی مدارکی است که برای احراز هویت محل سکونت استفاده می شود و اکثر اداره ها این گواهی را جزو مدارک درخواستی خود قرار…
فهرست