دریافت ابلاغیه

دریافت ابلاغیه

ابلاغیه چیست؟ به دستورات یا اطلاعیه هایی که از طرف دادگاه برای یک فرد صادر می شود ابلاغیه می گویند! ابلاغیه ها در زمان قدیم بصورت حضوری صادر و ابلاغ…
ابلاغیه

خدمات قضایی (ابلاغیه،ثبت ثنا،سوپیشینه،نوبت قضایی)

خدمات قضایی الکترونیکی خدمات قضایی از جمله مواردی است که ممکن است فرد با آن سر و کار داشته باشد و به قولی درگیر دادگاه و دادسرا باشد.قبلا برای مطلع…
فهرست