استعلام یارانه

استعلام یارانه با کد ملی

آموزش نحوه استعلام یارانه با کد ملی

چند سالی است که دولت یارانه های مشخصی برای افراد در نظر گرفته است تا از این طریق بتواند شرایط زندگی راحت تری برای افراد  فراهم کند. با افزایش قیمت…
فهرست