اظهارنامه

اظهارنامه املاک

آموزش ارسال اظهارنامه املاک و مستغلات

آموزش ارسال اظهارنامه املاک و مستغلات اظهارنامه املاک یکی دیگر از انواع اظهارنامه های مالیاتی است که برای موجرین (افرادی که دارای ملک می باشند) ارائه شده است. درواقع افرادی…
اظهارنامه مالیاتی

آموزش ارسال اظهارنامه عملکرد مشاغل + فرم تبصره 100

آموزش ارسال اظهارنامه عادی مشاغل ارسال اظهارنامه مالیاتی از جمله کارهایی است که مودیان می بایست هر ساله آن را انجام دهند.در واقع افرادی که دارای پرونده مالیاتی هستند هر…
فهرست