تاییدیه کدپستی

تاییدیه کدپستی

آموزش دریافت تاییدیه کدپستی از سامانه اداره پست

آموزش دریافت تاییدیه کدپستی تاییدیه کدپستی یکی مدارکی است که برای احراز هویت محل سکونت استفاده می شود و اکثر اداره ها این گواهی را جزو مدارک درخواستی خود قرار…
فهرست