تایید چک کافی نت

ثبت چک صیادی

ثبت،تایید و انتقال چک صیادی

چک صیادی چیست؟ از اردیبهشت ماه 1400 ، چک های صیادی جایگزین چک های معمولی شدند.تمامی چک های صادر شده صیادی به رنگ بنفش و دارای شناسه 16 رقمی می…
فهرست