دریافت کارت اقامت

نوبت دهی اقامت

نوبت دهی اقامت اتباع خارجی

دفاتر اقامت ، کفالت و اشتغال اتباع خارجی طبق قانون ، اتباع خارجی که در ایران زندگی می کنند باید دارای کارت اقامت باشند والا طبق آمار سرشماری قرار نمی…
فهرست