دکتر هادی اخباری

نوبت دکتر هادی اخباری

نوبت دهی دکتر هادی اخباری

نوبت دهی اینترنتی دکتر در زمان قدیم برای مراجعه به بیمارستان و مطب دکتر نیاز به گرفتن نوبت اینترنتی نبود و افراد برای ویزیت ، یا بصورت حضوری مراجعه می…
فهرست