گواهی عدم سوپیشینه

گواهی عدم سوء پیشینه

دریافت گواهی عدم سوء پیشینه

گواهی سوء پیشینه چیست؟ گواهی سوء پیشینه نامه ای از طرف قوه قضائیه کشور است که نشان می دهد یک فرد سابقه کیفری دارد یا خیر! درواقع این گواهی ،…
ابلاغیه

خدمات قضایی (ابلاغیه،ثبت ثنا،سوپیشینه،نوبت قضایی)

خدمات قضایی الکترونیکی خدمات قضایی از جمله مواردی است که ممکن است فرد با آن سر و کار داشته باشد و به قولی درگیر دادگاه و دادسرا باشد.قبلا برای مطلع…
فهرست