ثبت نام مسکن

ثبت نام طرح مسکن ملی

طرح مسکن ملی طرح مسکن ملی یکی از طرح هایی است که بعد از مسکن مهر توسط دولت ارائه شد و تمام افراد با ثبت نام در این طرح می…
ثبت نام املاک

ثبت نام املاک

ثبت نام املاک قبل از اینکه به سامانه ملی املاک و اسکان کشور بپردازیم جالب است بدانید که قانون مالیات منزل های خالی در تاریخ 1399/10/07 وضع گردید به همین…
فهرست