استعلام یارانه با کد ملی

آموزش نحوه استعلام یارانه با کد ملی

چند سالی است که دولت یارانه های مشخصی برای افراد در نظر گرفته است تا از این طریق بتواند شرایط زندگی راحت تری برای افراد  فراهم کند. با افزایش قیمت…
ثبت نام یارانه

ثبت نام یارانه | اعتراض به دهک بندی خانوار

یارانه چیست؟ یارانه یک نوع کمک است از طرف دولت که برای جلوگیری از گسترش فقر در جامعه به افراد پرداخت می شود.در کشور ما چند سالیست که یارانه پرداخت…
فهرست